Dokumenty projektowe

Dokumenty rekrutacyjne

 

Do pobrania w formacie DOC i PDF

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW  pdf 
Formularz Rekrutacyjny - załącznik nr 1  pdf
Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego - załącznik nr 2  pdf
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego - załącznik nr 3  pdf
Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo - załącznik nr 4    pdf

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pdf 
Biznesplan - załącznik nr 1  pdf
Karta oceny Biznesplanu - załącznik nr 2  pdf
Umowa o udzielenie wsparcia finansowego - załącznik nr 3   pdf
excel iconZałącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego  
Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego - załącznik nr 4    pdf
excel iconZałącznik nr 1 do Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego  
Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego - załącznik nr 5    pdf
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - załącznik nr 6 pdf
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH  
excel iconFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
   
Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 osobą zależną oraz zwrotu kosztów dojazdu  
Załącznik nr 1_Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat osobą zależną  
Załącznik nr 2_Oświadczenie opieka nad dzieckiem do lat 7 osobą zależną  
Załącznik nr 3_Umowa zlecenia  
Załącznik nr 4_Wniosek o zwrot kosztów przejazdu  
Załącznik nr 5_Oświadczenie zwrot kosztów przejazdu (1)  
Załącznik nr 6_Umowa użyczenia samochodu  

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem
Plakat